ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

badminton1

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε το καταστατικό και τους εσωτερικούς κανονισμούς της Κυπριακής Ομοσπονδίας Μπάτμιντον, όπως και τους κανονισμούς για τα διασωματειακά και τα ατομικά πρωταθλήματα.

 

Καταστατικό Κυπριακής Ομοσπονδίας Μπάτμιντον (αναθεωρημένο τον Δεκέμβριο του 2015)

Εσωτερικοί Κανονισμοί Κυπριακής Ομοσπονδίας Μπάτμιντον (αναθεωρημένοι τον Δεκέμβριο του 2015)

Κανονισμοί Διασωματειακών Πρωταθλημάτων Κυπριακής Ομοσπονδίας Μπάτμιντον (αναθεωρημένοι τον Δεκέμβριο του 2015)

Κανονισμοί Ατομικών Πρωταθλημάτων Κυπριακής Ομοσπονδίας Μπάτμιντον (αναθεωρημένοι τον Δεκέμβριο του 2015)

Advertisements